Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca

Naziv natječaja: 178-1780469-0400

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 465 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Vesna Pavić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Zdravko Barać

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dubravko Škorput
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zoran Luković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Mihaela Britvec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet