Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja

Naziv natječaja: 178-1780469-2276

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 01. 12. 2011.

Voditelji

prof. dr. sc. Mihaela Britvec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Ivana Vitasović Kosić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubičić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Darko Grbeša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet