Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA (CroP-BioDiv)

Akronim: CroP-BioDiv

Naziv natječaja: KK.01.1.1.01.0005

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj

Ukupna vrijednost: 37 511 157,82 HRK

Financirani iznos: 31 884 484,15 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2018.

Završetak provedbe: 01. 01. 2023.

Sažetak

Svrha i opravdanost projekta proizlazi iz stanja u oplemenjivanju bilja u RH kao jednoj od ključnih sastavnica razvitka poljoprivredne proizvodnje. Počeci oplemenjivanja bilja u RH sežu na početak XX. stoljeća, a u posljednjih šezdesetak godina registrirano je preko 1,200 domaćih kultivara. Navedeni su kultivari nastali upotrebom klasičnih oplemenjivačkih metoda temeljenih na analizi agronomskih svojstava u poljskim pokusima. Iako su klasične metode uvelike doprinijele povećanju prinosa i kvalitete, u XXI. stoljeću one više nisu dostatne za učinkovito oplemenjivanje i razvitak novih kultivara. Suvremeni oplemenjivački programi uključuju brojne metode fenotipizacije i genotipizacije visoke propusnosti, a posljedice se jasno vide analizirajući tržište sjemena u RH u posljednjih 25 godine na kojem multinacionalne oplemenjivačke tvrtke postaju dominantne. Primjena metoda fenotipizacija i genetipizacije visoke propusnosti u oplemenjivanju bilja u RH dosad je bio skroman prvenstveno zbog: (1) rascjepkanosti istraživačkih skupina, (2) nedostatne znanstvene opemljenosti, te (3) kratkotrajnosti i financijske ograničenosti prethodnih istraživačkih projekata.
Provedbom predloženog projekta Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv) će postati vrhunska istraživačka mreža s ciljem stvaranja novih saznanja u svrhu unapređenja sustava visokog obrazovanja, uključivanja u Europski istraživački prostor, te poticanja oplemenjivanja bilja i sjemenarstva kao strateškog sektora poljoprivrede u RH. Transfer znanja iz područja djelatnosti ZCI CroP-BioDiv imat će tako pozitivan učinak na razvitak nacionalne industrije sjemena i sadnog materijala, te time i na razvitak poljoprivredne i prehrambene industrije u cjelini.
Cilj projekta je unaprijediti oplemenjivanje bilja u RH na temelju (1) povećanja dobiti koja proizlazi iz održiva upotrebe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, (2) uvođenja i optimizacije suvremenih tehnika fenotipizacije visoke propusnosti koje su nužne za identifikacije ključnih svojstava biljnih vrsta, (3) uvođenja i optimizacije suvremenih genotipizacije temeljenih na sekvenciranju nove generacije uz primjenu novih pristupa u statističkoj analizi podataka.

Web stranica projekta: http://biodiv.iptpo.hr/hr/bioraznolikost-i-molekularno-oplemenjivanje-bilja/

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Toni Safner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Monika Vidak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ana Nimac, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marko Černe
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Zoran Užila
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Igor Palčić
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Filip Varga, mag. biol. exp.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Gabriela Vuletin Selak
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split

Josip Tadić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split

Mira Radunić
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split

Igor Lukić

Karolina Vrandečić

Domagoj Šimić

Aleksandra Sudarić

Frane Strikić

Ivan Radosavljević

Slavko Perica

Dario Novoselović

Zlatko Liber

Tatjana Klepo

Antun Jambrović

Smiljana Goreta Ban

Dean Ban

prof. dr. sc. Ivan Pejić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Boris Lazarević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Filip Varga, mag. biol. exp.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jerko Gunjača
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Martina Grdiša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Koordinatori

prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet