Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Integrirani uzgoj krumpira na kiselim tlima Hrvatske

Naziv natječaja: 178-1780496-0541

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 346 671,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Milan Poljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Boris Lazarević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet