Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Genetska varijabilnost crvene djeteline i tolerantnost na abiotske stresove

Naziv natječaja: 178-1780691-0686

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 443 654,70 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Professor Emeritus Vinko Kozumplik
Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet