Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Efikasnost korištenja dušika i pekarska kakvoća kod pšenice

Naziv natječaja: 178-1780691-2047

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Slobodan Tomasović

Rade Mlinar

Dr.sc. Ankica Budimir

dr. sc. Ana Lovrić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet