Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Korisne mikrobne zajednice u održivom uzgoju leguminoza

Naziv natječaja: 178-1780692-0558

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 423 668,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Sanja Sikora
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Ivana Rajnović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Katarina Huić Babić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet