Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom

Naziv natječaja: 178-1780692-0694

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 37 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

Ferdo Bašić
Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Ivica Kisić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet