Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš

Naziv natječaja: 178-1780692-0695

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 17 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Milan Mesić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Igor Bogunović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Darija Bilandžija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivana Šestak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet