Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije

Naziv natječaja: 178-1780703-0698

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Tajana Krička
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Davorin Hrsto

prof.dr.sc. Duška Ćurić
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

dr. sc. Vladimir Brajković

prof. dr. sc. Neven Voća
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Vanja Jurišić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Željko Jukić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet