Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povijest poljoprivrede-prilozi za povijest gospodarstva Hrvatske

Naziv natječaja: 178-1780716-0714

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Danijel Karolyi
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
Agronomski fakultet

Zdravko Martinić-Jerčić

Renata Husinec

dr. sc. Slaven Jurić
Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet