Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj reakcije tla na dinamiku teških metala u sustavu tlo-voda-vinova loza

Naziv natječaja: 178-1781845-1835

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 253 707,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Lepomir Čoga
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Đani Benčić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet