Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Smjernice za kontroliranu ishranu vinove loze i proizvodnju vina

Naziv natječaja: 178-1781845-1915

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 504 670,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Marko Petek
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet