Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrade tla u ratarstvu

Naziv natječaja: 178-1782011-2014

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 472 333,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Silvio Košutić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Igor Kovačev
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dubravko Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Krešimir Čopec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet