Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke

Naziv natječaja: 178-1782066-2081

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 364 997,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Božena Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dinka Grubišić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet