Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite

Naziv natječaja: 178-1782128-2121

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 542 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Samir Kalit
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Dubravka Samaržija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Antunac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet