Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira

Naziv natječaja: 178-1782128-2127

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 480 339,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Jasmina Havranek
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Jasminka Špoljarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nataša Mikulec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Samir Kalit
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Iva Dolenčić Špehar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Antunac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet