Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Reakcija kultivara plodovitog povrća na sastav hranjive otopine

Naziv natječaja: 178-1782133-2134

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 20 833,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Josip Borošić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Sanja Radman
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Božidar Benko
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet