Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nutritivna vrijednost plodovitog i suptropskog povrća

Naziv natječaja: 178-1782133-2754

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 280 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Nadica Dobričević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Sandra Voća
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Stjepan Pliestić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet