Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zaslanjivanje tla - dijagnostika, procesi i utjecaj na biljku

Naziv natječaja: 178-1782221-0350

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 567 438,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Davor Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Partneri

prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Josip Juračak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Lana Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Marina Bubalo Kovačić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet