Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

PROSTORNA VARIJABILNOST TOKSIČNIH METALA U POLJOPRIVREDNIM TLIMA HRVATSKE

Naziv natječaja: 178-1782221-2039

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 457 258,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Koordinatori

prof. dr. sc. Marija Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet