Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Uporaba višekriterijske analize u poslovnom odlučivanju obiteljskog gospodarstva

Naziv natječaja: 178-1782223-2031

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Vjekoslav Par
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Mario Njavro
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet