Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Razvoj modela za ocjenu državne intervencije u hrvatskoj poljoprivredi

Naziv natječaja: 178-1782223-2213

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 325 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Ramona Franić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Mario Njavro
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ornella Mikuš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Mateja Jež Rogelj
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet