Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Genetika, hranidba i uvođenje novih vrsta u akvakulturi

Naziv natječaja: 178-1782739-2275

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 61 588,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivica Aničić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Tomislav Treer, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Podugovaratelj

prof. dr. sc. Roman Safner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet