Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biološki aspekti u slatkovodnom ribarstvu i lovstvu

Naziv natječaja: 178-1782739-2746

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 64 125,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Tomislav Treer, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Roman Safner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marina Piria
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ivica Aničić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet