Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Evaluacija genotipova pšenice tolerantnih na sušu, molekularna karakterizacija virusa smokve i mikropropagacija aromatičnih vrsta

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 35 800,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Snježana Kereša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Kristina Batelja Lodeta
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Anita Bošnjak Mihovilović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Silvio Šimon
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jerko Gunjača
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marijana Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet