Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 57 068,94 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Tajana Krička
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Nikola Bilandžija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Stjepan Sito
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Voća
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet