Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 52 488,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Milan Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Marina Brčić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Butorac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dubravko Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ana Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet