Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena spektrofotometrijske metode određivanja tiola za dokazivanje patvorenja konzumnog mlijeka

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 46 526,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.