Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Proučavanje varijabilnosti i nasljeđivanja gospodarski važnih svojstava u oplemenjivačkim populacijama poljoprivrednog bilja korištenjem klasičnih i molekularno-genetičkih metoda

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 35 732,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Ana Lovrić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Aleš Vokurka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Snježana Bolarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marija Pecina
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

professor emeritus Vinko Kozumplik
Agronomski fakultet