Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj ekoloških čimbenika na ihtiofaunu rijeke Save

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 47 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.