Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena korisnih mikrobnih populacija u integriranoj poljoprivredi

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 49 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Ivana Rajnović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Danijel Karolyi
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sanja Kajić, mag. mol. biol.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Sikora
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet