Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Arheogenetika goveda u Hrvatskoj; ekstrakcija i priprema aDNA do sekvenciranja

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 49 800,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Ino Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Vladimir Brajković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Bruna Tariba
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dragica Šalamon
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Danijel Karolyi
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Alen Džidić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Antunac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Miroslav Kapš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet