Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Identifikacija stresora na autohtone životinjske vrste i utjecaj na nusprodukte njihova metabolizma

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 19 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Marina Piria
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dragan Bubalo
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet