Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Razvoj modela proizvodnje mlijeka izvornih pasmina kopitara

Naziv natječaja: Natječaj za razvojna i primjenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima (2012. godina)

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 102 900,00 HRK

Financirani iznos: 102 900,00 HRK

Početak provedbe: 13. 11. 2012.

Završetak provedbe: 13. 11. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Ante Ivanković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet