Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 67 700,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2016.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Ante Kasap
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivan Širić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dubravko Škorput
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ana Kaić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivica Kos
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zoran Luković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ante Ivanković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet