Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u Hrvatskoj i novi pristip suzbijanju

Naziv natječaja: Natječaj za razvojna i primjenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima (2012. godina)

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 140 000,00 HRK

Financirani iznos: 140 000,00 HRK

Početak provedbe: 13. 11. 2012.

Završetak provedbe: 13. 11. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet