Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mogućnost primjene pepela iz biomase i efluenata stočarskih farmi na poljoprivrednih površinama

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 26 100,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet