Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povećanje vijabilnosti korisnih bakterija s potencijalom primjene u različitim agroekosustavima

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 17 300,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2016.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Sanja Kajić, mag. mol. biol.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ana Žgomba Maksimović, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Irina Tanuwidjaja, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nataša Hulak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zed Rengel
Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Sikora
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet