Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena WinSEEDLE™ sustava u morfološkoj karakterizaciji sjemenki voćnih vrsta

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 31 200,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Kristina Batelja Lodeta
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zlatko Čmelik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Jelena Gadže
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Đani Benčić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Boris Duralija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet