Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj artritisa encefalitisa koza na konkurentnost proizvodnje kozjeg mlijeka

Naziv natječaja: Natječaj za razvojna i primjenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima (2012. godina)

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 70 000,00 HRK

Financirani iznos: 70 000,00 HRK

Početak provedbe: 13. 11. 2012.

Završetak provedbe: 13. 11. 2014.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet