Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zaštita voda na hidromelioriranim poljoprivrednim površinama od onečišćenja provođenjem mjera predloženih direktivama EU u primjeni gnojiva i pesticida

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 25 600,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Vilim Filipović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Danijela Jungić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Mario Sraka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet