Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 65 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Suradnici

dr. sc. Mirela Osrečak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Zvjezdana Marković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Domagoj Stupić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Željko Andabaka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Pavica Tupajić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ana Jeromel
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Bernard Kozina
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet