Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Praćenje (istraživanje) stanja površinskih voda u melioracijskom području srednje posavine

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 23 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivan Šimunić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Ivan Mustać
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Danijela Jungić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Mario Sraka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet