Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Procjena mogućnosti izrade pedotransfer funkcija za glinasta hidromorfna tla u Republici Hrvatskoj

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 23 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Suradnici

doc. dr. sc. Vedran Rubinić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet