Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena bisex atraktanata u praćenju i suzbijanju jabukova savijača u Međimurju

Naziv natječaja: 13. VIP natječaj

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 83 125,00 HRK

Financirani iznos: 83 125,00 HRK

Početak provedbe: 05. 11. 2015.

Završetak provedbe: 05. 11. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Božena Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet