Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 11 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Josip Lakić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Ana Pintar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Mirela Osrečak
Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet