Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sadržaj i antioksidacijska aktivnost fenolnih kiselina antocijanina zrna žutog kukuruza

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 38 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

doc. dr. sc. Kristina Kljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Marija Duvnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dalibor Bedeković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet