Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Evaluacija aromatskog i polifenolnog potencijala autohtonih sorata vinove loze u postupku klonske selekcije

Naziv natječaja: 13. VIP natječaj

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 160 000,00 HRK

Financirani iznos: 160 000,00 HRK

Početak provedbe: 05. 11. 2015.

Završetak provedbe: 05. 11. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet