Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj ksenobiotika i stresora na autohtone životinjske vrste i njihove nusproizvode

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 26 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Partneri

doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Saša Prđun
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marina Piria
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dragan Bubalo
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet